Grote beëdiging geen kleinigheid

          Vandaag vondt de jaarlijkse Grote Beëdiging plaats. Adelborsten leggen de eed af terwijl ze met een hand het vaandel vasthouden. Hierbij zweren ze trouw aan de Koning en verklaren zich te onderwerpen aan de krijgstucht. Schout-bij-nacht Kramer had dit jaar de eer om de nieuwe lichting officieren toe te spreken.…