Marineboek Alle Hens aan generaal Verkerk overhandigd

Afgelopen middag heeft Generaal Rob Verkerk aan boord van Zr. Ms. Rotterdam uit handen van directeur Marinemuseum Harry de Bles het eerste exemplaar van het boek Alle Hens in ontvangst genomen. Speciaal voor deze gelegenheid waren ruim 250 kinderen en hun begeleiders uitgenodigd. De middag werd verder ingevuld met acteurs en een demo/workshop van dansschool…