Grote beëdiging geen kleinigheid

          Vandaag vondt de jaarlijkse Grote Beëdiging plaats. Adelborsten leggen de eed af terwijl ze met een hand het vaandel vasthouden. Hierbij zweren ze trouw aan de Koning en verklaren zich te onderwerpen aan de krijgstucht. Schout-bij-nacht Kramer had dit jaar de eer om de nieuwe lichting officieren toe te spreken.…

B’s Sound + Licht

B’s Sound Service heeft vele diciplines in huis. Naast de bekende 100 volt geluidsystemen houden we ons ook bezig met het uitlichten van kleine en grote objecten en gebouwen. Tijdens Sail hebben we op verzoek van Celestial Weddings de door hen opgehangen thema objecten in de drie pagodetenten van het Helderse Dorp uitgelicht. Het totaal resultaat…

100 Volt voor Sail/Marine bijna klaar

De 100 Volt omroepinstallatie die nodig is voor de publieksveiligheid tijdens Sail Den Helder 2017 en de Marinedagen is bijna in zijn geheel geplaatst. De komende week worden op de laatste delen van het immense terrein de resterende 100 Volt hoornluidsprekers opgehangen. Wat daarna nog volgt is de grote tent op het Marineterrein waar nog…