PRIVACY STATEMENT / GDPR (AVG) GUIDELINES 

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese GDPR), voorschrijft. In dit privacy statement zullen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege B’s Sound Service en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of bedrijven waarnaar B’s Sound Service op haar website en/of in haar mailingen naar verwijst. B’s Sound Service adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen indien u over deze derden meer informatie wenst.

Identiteit B’s Sound Service

B’s Sound Service is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege B’s Sound Service.

B’s Sound Service is bekend onder (KvK) nummer 37038927. B’s Sound Service is gevestigd en kantoorhoudend in 1781 LB, DEN HELDER aan de Koningdwarsstraat 71 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@bsoundservice.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

B’s Sound Service kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, u een bestelling doet, inschrijft voor activiteiten of door uzelf te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van B’s Sound Service op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor B’s Sound Service optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van B’s Sound Service plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

B’s Sound Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B’s Sound Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B’s Sound Service verstrekt. B’s Sound Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, informatie ten behoeve van offertes en/of aanbiedingen, persoonlijke voorkeuren en overige informatie die u ons zelf vrijwillig verstrekt.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website
 • Gegevens die u indient als u bij ons solliciteert of een stageverzoek bij ons indient, zoals u CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

B’s Sound Service gebruikt verkregen persoonsgegevens primair ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met onze klanten in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en fysieke winkel. Secundair voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) bedrijven.
 • Om u persoonlijke aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • B’s Sound Service kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

B’s Sound Service kan uw persoonsgegevens delen met aan B’s Sound Service gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

B’s Sound Service kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op B’s Sound Service rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

B’s Sound Service heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door B’s Sound Service zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie B’s Sound Service samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de B’s Sound Service website:

Functionele cookies

B’s Sound Service plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

B’s Sound Service maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

B’s Sound Service heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. B’s Sound Service heeft Google geen toestemming gegeven om via B’s Sound Service verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen en/of links. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

B’s Sound Service bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een offerte of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat B’s Sound Service over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@bsoundservice.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door B’s Sound Service, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. B’s Sound Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan B’s Sound Service of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

B’s Sound Service neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met B’s Sound Service via info@bsoundservice.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop B’s Sound Service omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bsoundservice.nl

 

VRAGEN PRIVACY STATEMENT

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op.

Over welk onderwerp gaat u vraag of verzoek?
U wilt uw gegevens inzienU wilt uw gegevens wijzigenU wilt uw gegevens laten verwijderenU heeft een andere vraag of verzoek, die u hieronder specificeert