Marineboek Alle Hens aan generaal Verkerk overhandigd

Afgelopen middag heeft Generaal Rob Verkerk aan boord van Zr. Ms. Rotterdam uit handen van directeur Marinemuseum Harry de Bles het eerste exemplaar van het boek Alle Hens in ontvangst genomen. Speciaal voor deze gelegenheid waren ruim 250 kinderen en hun begeleiders uitgenodigd. De middag werd verder ingevuld met acteurs en een demo/workshop van dansschool…

Grote beëdiging Adelborsten K.I.M.

Op vrijdag 17 juni vond op het exercitieterrein voor de Dukdalf in Den Helder de grote beëdiging van de adelborsten tot officier in dienst van de Koning plaats. Tijdens deze ceremoniële plechtigheid sprak de CZSK generaal Verkerk de nieuwe lichting Marine officieren toe en werd het Karel Doorman ere-sabel uitgereikt. Tot slot volgde het traditioneel…